Hva er empati, og hvorfor er det så viktig?

Empati er, enkelt fortalt, evnen til å kunne sette seg inn i hva andre føler. Å ha empati med noen innebærer å kunne bruke egne erfaringer til å oppfatte og forstå hvordan en annen person har det. Og det å kunne klare å sette seg inn i andre personers reaksjoner og handling.

Høres kanskje ikke så viktig ut, men hvis vi begynner å tenke etter så er de fleste reaksjoner ovenfor andre, måten vi behandler og tenker om andre, basert på denne forståelsen.

Å ha empatiske evner betyr ikke nødvendigvis å bare utføre gode handlinger, men uten empati blir noe av grunnlaget for gode handlinger borte. Derfor kan empati være en viktig faktor for mer omsorg, forståelse, toleranse og gode handlinger.

Verden har blitt liten, sies det … Vel, verden er like stor, men internett og sosiale medier, satellitt-TV og mobildekning gir tilgang til alt som skjer i verden på kort tid. Dette betyr at alle verdens hendelser, fra naturkatastrofer, krig og terror, hat og trakassering, som alltid har vært der, føles så utrolig mye nærmere.

Men det gir også store muligheter til å bruke denne kommunikasjonen, disse mediene, til å gjøre noe konstruktiv og godt. Muligheten til å formidle og oppmuntre til empati, gode gjerninger og klokskap, ut i verdens medier. Målet er at denne empatiske formidlingen vil være en større del av inntrykkene våre, og at denne typen gode budskap og handlinger vil bli mer dominerende i media og på nett.

Empathy Club er en norsk ideell organisasjon, org.nr 920 203 302, med formål å fremme empati, omsorg og forståelse gjennom musikk.

Vis at du bryr deg …

Nyhetene i dag er preget av negativitet rundt menneskeheten og dens eksistens, ondskap og terrorisme. Om dårlig miljøledelse og nye virus, kroppspress på våre unge og overforbruk i verden. Man leser at på dommedagsklokken som blir justert nærmere ødeleggelsen, til tross for at alt dette faktisk ikke er noe nytt, og at verden på mange måter er bedre enn noensinne. På Empathy Club, med musikk som verktøy, kan vi være en motvekt til dette. Man kan tro på menneskeheten og det gode i oss. Man kan bidra til å spre et godt budskap, gitt at de aller fleste i denne verden faktisk er enig i livets grunnleggende gode verdier. Og vi har alle har et ansvar for både våre egne liv og samfunnet vi lever i. Og til tross for kultur, hudfarge, religion, kjønn, legning osv., kan vi fortsatt velge å være medmenneske og vise forståelse og omsorg for andre.

Feel «the beat of caring….», rytmen av omsorg, og støtt våre arbeider i dag.

Empathy Club / Org. 920 203 302 / admin@empathy-club / Støtt oss